? پیدا کردن" کلمات کلیدی" در anchor text های سایتها به راحتی آب خوردن !


به عنوان مثال قصد داریم، سایت هایی که عبارت "خرید بک لینک " رو در انکرتکست خودشون دارند رو پیدا کنیم،

کافیه از دستور Inanchor:Keyword استفاده کنیم

پیدا کردن
پیدا کردن" کلمات کلیدی" در anchor text


⚠دو نکته تکمیلی :

✅ اگر عبارتی که دنبالش هستید "بیش از یک کلمه " هست ، از Allinanchor استفاده کنید

✅ بعد از " : " هیچ فاصله ای قرار ندید و کلمه کلیدی رو بلافاصله بعد از "دونقطه " بنویسید.

پ.ن : کلمات موجود در یک متن که به صفحه دیگر لینک میشوند را انکر تکست می گویند

#سئو