وقتی کسب و کارت را بر پایه فروش بنا می کنی فرو خواهی ریخت

وقتی کسب و کارت را بر پایه فروش بنا می کنی فرو خواهی ریخت

بعد از این که همه فهمیدن تمام آموزش هایت دروغی برای فروش بوده

حتی تبلیغات هم نجاتت نمی دهد

برندشخصی دوباره بوحود نمی اید .


کسب و کارت را بر پایه کمک به افراد بگذار

کسب و کار هایی که از پایه به فروش فکر می کنن

بعد از یک بار فروش به این وضع درمیان

و سقوط می کنن

چون واقعا نتونستن مشکلی از دیگران را حل کنن

داستان کمک کردن میکانیک به خودرویی که در جاده مانده بود

موقعی که توی جاده ماشینت خراب میشه و به هر ماشینی که دست بلند می کنی یا نگه نمیداره یا بلد نیست که مشکلتو حل کنه.

این طلایی ترین زمان هست که دانسته خودت را اثبات کنی بدون هیچ چشم داشتی

ماشینتو نگهدار و پیاده شو و یه نگاه به ماشین طرف بنداز

اگه واقعا می تونی و کارت اینه مشکلشو حل کن.

وقتی این مشکلو براش حل کردی، بدون هیچ چشم داشتی،

می تونی کارت ویزت مغازتو بهش بدی و بگی می تونید برای سرویس و دریافت خدمات دیگر به مغازه ما تشریف بیاری.

انوقته که این فرد همیشه برای دریافت خدمات به مغازه می کانیکی شما میاد و به احتمال زیاد به چند تا از دوستانش، شمارو معرفی می کنه.