استراتژی هاییکه به کمک کار تیمی می آیند

یک تیم زمانی کارآمد و سازنده است که احساس لذت از کار کردن را در اعضای خود برانگیزاند و همه افراد از حضور در تیم راضی باشند.

با انجام کارها به صورت تیمی، تولید افزایش می‌یابد و اعتماد بیشتری نیز ایجاد می‌شود و با افزایش رضایتمندی بین افراد، موفقیت و بهره‌وری نیز افزایش یافته و در نتیجه یک تیم کارآمد و سازنده به آسانی به اهداف خود دست پیدا می‌کند.

حال سوال این است که چقدر کار تیمی در محیط کسب‌وکار می‌تواند سازنده باشد؟ از آنجا که انسان‌ها خودمحور هستند و موجودات خودخواهی نیز هستند و می‌خواهند حتما به موفقیت دست پیدا کنند، اگر به تیم خود متعهد شوند، این خودخواهی باعث می‌شود اعمال آنها تیم را به سمت موفقیت ببرد.

▫️به‌طور کلی ۷ استراتژی مهمی که در موفقیت یک کار تیمی، چه به صورت سنتی و چه مجازی بسیار تاثیرگذار خواهند بود، عبارت است از:

۱ - تعهد

همه انسان‌ها در تجربه‌های روزمره‌شان آموخته‌اند که اگر خود را متعهد به چیزی کنند، نیمی از راه موفقیت را طی کرده‌اند.

۲ - برقراری ارتباط

ارتباط یا همان شبکه سازی میان افراد تیم کمک می کند تا از پتانسیل های موجود در تیم به خوبی باخبر باشیم.

۳ - همکاری

همکاری همان برقراری ارتباط است که به‌صورت روزمره آن را انجام می‌دهیم.

۴ - تعیین نقش و احترام به آن

نقش‌ها به‌عنوان راهنما عمل می‌کنند و قوانین و تعهدات بر اساس جایگاه شغلی تعیین می‌شوند.

۵ - سازش و توافق

توافق بین هم تیمی ها یکی از گزینه هاییست که اگر به درستی رعایت شود باعث پیشرفت تیم می شود.

۶ - چالش

بهترین روش غلبه بر موانع، روش تیمی است، چالش‌ها می‌توانند انگیزه ایجاد کنند.

۷ - مشارکت

اعضا در هر مرحله از کار به یک اندازه نقش و مسوولیت نخواهند داشت؛ با این حال یک چیز مسلم است، همه به همدیگر کمک خواهند کرد.