آموزش استفاده از Retrofit در اندروید

آموزش استفاده از Retrofit در اندروید
کتابخانه Retrofit چیست ؟ خیلی کوتاه و مختصر بخوام توضیح بدم ، با استف...