مافیا و زندگی (مقدمه)

بازی مافیا از آن دسته بازی‌هایی است که به راحتی می‌توان از آن