و باز هم رمزنگاری ...

زمانی که وبلاگ «تجربه‌های پراکنده‌ی یک مسعود» رو بستم، نیت داشتم یکی د...