آغوشتو بغیر من بروی هیشکی وا نکن❤

آغوشتو بغیر من بروی هیشکی وا نکن❤
هرچه بیشتر دوستت داشتم، بیشتر نفهمیدی!