پروژه رومنس حکیم

پروژه رومنس حکیم
پروژه رومنس حکیم در منطقه ۲۲ تهران، غرب دریاچه چیتگر، تقاطع اتوبان شهی...