مقدمه‌ای بر بازی تاج و تخت

مقدمه‌ای بر بازی تاج و تخت
ایوان دوم/ ادبیات، سینما، تکنولوژی/ پارسا پهلوان کارشناسی معماری تهران...