چگونگی حذف نام همسر از شناسنامه

چگونگی حذف نام همسر از شناسنامه
معمولا افرادی که از همسر خود به هر دلیلی مثل فوت یا طلاق جدا میشوند. ب...