ویرگول
ورودثبت نام

حرکت

شروع نوشتن
پست‌ها: ۷۱.نویسندگان: ۶۰
جدیدترین‌ها
نفیسه رضایی افضلدرصفحات صبحگاهی·
۲ ماه پیش

قدم اول

قدم اول برای رسیدن به هدفی بزرگ
قدم اول
کتابخواندن ۲ دقیقه
۲
۲