حمله ۵۱% در بلاکچین چگونه آسیب پذیری اجتماعی ما را گوشزد می‌کند

حمله ۵۱% در بلاکچین چگونه آسیب پذیری اجتماعی ما را گوشزد می‌کند
اگر اکثریت جامعه راستگو نباشند...