هیسسس... اوپن‌آفیس‌ها فریاد نمی‌زنند!

هیسسس... اوپن‌آفیس‌ها فریاد نمی‌زنند!
یادش بخیر...انگار همین دیروز بود!بچه‌های تیم دیزاین و فنی که کلا ۵ نفر...