ورود من به دنیای پیپ

خوب یادمه اولین باری که میخاستم وارد دنیای پیپ بشم ... وارد انجمن پاسا...