آموخته‌های ما از اولین دوره «سرآمد کارآفرینی و سرمایه‌گذاری جسورانه»

آموخته‌های ما از اولین دوره «سرآمد کارآفرینی و سرمایه‌گذاری جسورانه»
سرآمد دوره‌ای 128 ساعته با موضوعات کلیدی و چالش‌ برانگیز در جذب سرمایه...