تولدت مبارک! از طرف یک غریبه

تولدت مبارک! از طرف یک غریبه
سلام من آزالیام. یکی از دوستام بم پیشنهاد داد که: آزاااال بیا بنویس! گ...