حرف‌های در هم و بر هم

خیلی جالب و عجیبه که فقط وقتی حالم گرفته‌س، حس نوشتن دارم.والله انقدر...