ویرگول
ورودثبت نام

دکتر علی نیکویی

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳۲۶.نویسندگان: ۲
جدیدترین‌ها
دکتر علی نیکوئی·
۱۹ روز پیش

داستانِ داستان‌ها؛ داستان‌های شاهنامه فردوسی (۴۱)

داستانِ داستان‌‌ها، قصه‌های شاهنامه فردوسی است به نثر / دکتر علی نیکویی
داستانِ داستان‌ها؛ داستان‌های شاهنامه فردوسی (۴۱)
تاریخخواندن ۵ دقیقه
۲
۰
خواندن ۱ دقیقه
۶
۳