پست‌های مرتبط با

ذهن

تعداد کل پست‌ها: ۱۶۷

پیشنهاد نظر شما در مورد مقاله 2019 در مورد رهیافتی جدید از سوی جناب دکتر گلشنی و دانشجویان شان در زمینۀ ارتباط ذهن و مغز و آگاهی کوانتومی، در مجلۀ بسیار معتبر و میان رشته ای Heliyon

پیشنهاد نظر شما در مورد مقاله 2019 در مورد رهیافتی جدید از سوی جناب دکتر گلشنی و دانشجویان شان در زمینۀ ارتباط ذهن و مغز و آگاهی کوانتومی، در مجلۀ بسیار معتبر و میان رشته ای Heliyon
سلاماز دوستان اگر کسی وقت و علاقه خوندن یک مقاله در مورد فیزیک کوانتوم...