مطالب مرتبط با

روانشناسی

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۰۹

تکنیک گذر (۲۸۸-۰۰۹)

وسواس نوعی اختلال اضطرابی است. وسواس در شکل رایج تر آن معمولا با نوعی...

کارخانه تفکر: آقای سفید و آقای سیاه

کارخانه تفکر: آقای سفید و آقای سیاه
آقای سیاه: ای بابا بازم صبح شده...آقای سفید: پاشو پاشو کلی کار داریم و...

اساس کوانتومی مجموعه ی ذهن – روان (۲۸۷-۰۰۹)

علیت واقعیت ندارد و صرفا یک کیفیت از ذهن آدمی است تا که بقای او را در...

انحراف ذهن ما در تقسیم بندی ها (۲۸۶-۰۰۹)

یکی از دوستان من دچار مشکل دررفتگی مفصل کتف شده بود. این حادثه مربوط...

قوانین مورفی: هر خطای ممکن رخ خواهد داد

قوانین مورفی: هر خطای ممکن رخ خواهد داد
شاید بعضی اوقات فکر کنید چقدر بدشانسید یا چقدر در موقعیت‌های مختلف ضای...