ویرگول
ورودثبت نام

زامبی

شروع نوشتن
پست‌ها: ۴۳.نویسندگان: ۳۸
جدیدترین‌ها
سعید مستغاثیدرمبارزه با استکبار جهانی·
۳ ماه پیش

جریان سازی موازی با زامبی ها

قدرت های استعماری معمولا در طول تاریخ، برای به سایه کشاندن حرکت ها و جنبش ها و نهضت های مردمی و انقلابی ، جریان های موازی به راه انداخته…
جریان سازی موازی با زامبی ها
مذهبیخواندن ۲ دقیقه
۸
۱۵