معرفی پیکره ویکی‌پدیا فارسی برای متن کاوی (بصورت اطلاعات تفکیک و پیش‌پردازش شده) بهمراه مدلهای تعبیه کلمات (یادگیری عمیق)

معرفی پیکره ویکی‌پدیا فارسی برای متن کاوی (بصورت اطلاعات تفکیک و پیش‌پردازش شده) بهمراه مدلهای تعبیه کلمات (یادگیری عمیق)
در این مقاله، به معرفی پیکره متن‌باز ویکی‌پدیا زبان فارسی برای محققین...