هرچی من میگم استفاده میکنی ! (دزدی اجباری)

هرچی من میگم استفاده میکنی ! (دزدی اجباری)
سلام . اخیرا در شرکتی که یک شعبه از یک شرکت بین المللی هست مشغول به کا...