پیشنهاد به ویرگول برای بلاکچینی شدن

پیشنهاد به ویرگول برای بلاکچینی شدن
ایده برای غیرمتمرکز شدن سایت ویرگول به عنوان شبکه اجتماعی در بستر بلاک...