چوپان بره‌ها

چوپان بره‌ها
چوپانی که بره‌های خود را ارجح‌تر از ترجیحات خود قرار می‌دهد.