فناوری WDR در دوربین های مداربسته چه کاربردی دارد؟

فناوری WDR در دوربین های مداربسته چه کاربردی دارد؟
WDR یکی از فناوری های بکار رفته در دوربین های مداربسته امروزی می باشد...