حش کیک در فیلم قانونی مورفی

حش کیک در فیلم قانونی مورفی
این مطلب رو میخوام اختصاص بدم به نقد یه فیلم که جدیدا داره روی پرده سی...