من یک زنم، فیلم هایی که باید دید

من یک زنم، فیلم هایی که باید دید
وحشی یا Wild که 2014 ساخته شده، توی این فیلم نشون میده که یک زن با تم...