ویرگول
ورودثبت نام

مافیا

شروع نوشتن
پست‌ها: ۹۱.نویسندگان: ۷۱
جدیدترین‌ها
رویا سادات حسنی·
۱ ماه پیش

فراگمان اول - آخرین مافیا

زاویه دید دیوید شهر ریو دو ژانیرو، محل زندگی آبا اجدادیش بود و اونروز شروع نقشه انتقام دیوید، آخرین مافیای شیشه ریو دو ژانیرو بود…
فراگمان اول - آخرین مافیا
خواندن ۱ دقیقه
۱
۰