برنامه تبدیل نمودار ون به عبارت مناسب

برنامه تبدیل نمودار ون به عبارت مناسب
یه برنامه ساده تحت وب برای این که قسمت های مورد نیاز رو از توی نمودار...