نقش مدل پلتفرم در تحول دیجیتال چیست؟

نقش مدل پلتفرم در تحول دیجیتال چیست؟
استارتاپ‌هایی که به‌تازگی به دنیای تحول دیجیتال (Digital transformatio...