منگنه جراحی چیست ؟

منگنه جراحی چیست ؟
منگنه های جراحی دستگاه های پزشکی هستند که به جای بخیه استفاده میشوند....