چرا دیگه از دیدن فیلم و سریال لذت نمیبرم؟

چرا دیگه از دیدن فیلم و سریال لذت نمیبرم؟
از سن 17 سالگی عاشق دیدن فیلم و سریال بودم، خیلی از فیلم هایی که دیدمو...