واقعا داریم به کجا می‌ریم؟ :|

خرید‌های خونه‌ رو معمولا من انجام می‌دم و خیلی کم پیش میاد که خانمم خر...