چگونه برای nuget یک پکیج آماده کنیم ؟

چگونه برای nuget یک پکیج آماده کنیم ؟
به نام خدااگر برنامه نویس دات نت باشید امکان نداره که با nuget تاحالا...