استفاده از فناوری بلاک‌چین در هم‌پیمایی (Ride-sharing)

هم‌پیمایی (Ride sharing) یکی از مظاهر اقتصاد اشتراکی است و با فناوری ز...