وام قابل تبدیل به سهام (Convertible Note) چیست و چه مزایایی دارد؟

وام قابل تبدیل به سهام (Convertible Note) چیست و چه مزایایی دارد؟
وام قابل تبدیل به سهام یکی از روش‌های تامین مالی استارتاپ‌ها محسوب می‌...