دیه تصادف به چه کسانی تعلق می گیرد

دیه تصادف به چه کسانی تعلق می گیرد
همراهان گرامی، برای اطلاع از اینکه دیه تصادف به چه کسانی تعلق می گیرد،...