یادگیری عمیق:با پلتفرم های اجتماعی

یادگیری عمیق:با پلتفرم های اجتماعی
یه جمله هست از شهید اوینی خیلی جالبه میگه ” اون هایی که تو جامعه تحو...