داشتن یک تیم رویایی ، یک پروژه رویایی رو نمیسازد، ولی!

داشتن یک تیم رویایی ، یک پروژه رویایی رو نمیسازد، ولی!
این کاملا واقعیه که شما با دارا بودن افرادی خبره در تیمتون الزاما موفق...