آیا خطر نابودی سواد عمومی جدی است؟

فصل گذشته برنامه دورهمی در یکی از قسمت‌های این مجموعه، موضوعِ برنامه خ...