مدل‌های درآمدی بیش از 70 استارتاپ ایرانی منتشر شد

مدل‌های درآمدی بیش از 70 استارتاپ ایرانی منتشر شد
کتاب مدل‌های درآمدی و کسب‌وکار با رویکرد بازار ایران در 408 صفحه با...