از زیرزمین تا نوک برج (داستان کدباکس)

از زیرزمین تا نوک برج (داستان کدباکس)
یک داستان طولانی و شاید نه چندان جذاب اما واقعی از مسیر کاری 7 ساله من...