چرا به کمپین «نخریدن» جناب علی کریمی عزیز نمی‌پیوندم؟

چرا به کمپین «نخریدن» جناب علی کریمی عزیز نمی‌پیوندم؟
امروز از صبح در فضای مجازی، کمپینی به رهبری فوتبالیست محبوب و شاخص کش...