شهرداری تهران علیه استارت‌آپ‌ها؟

شهرداری تهران علیه استارت‌آپ‌ها؟
۱۵ماه است که مدیرعامل تاکسیرانی می‌خواهد برای استارت‌آپ‌های پرداخت کرا...