داستان پروازهاب

داستان پروازهاب
ساختن یک نمونه ایرانی اسکای اسکنر چقدر می‌تونه سخت باشه؟