اصول و قراردادهای نام گذاری در دات نت

یه مقاله خوب و کامل از دات نت تیپس عزیز. به درد همه دوستان دات نتی می...