راه‌اندازی Rook Ceph بر روی کوبرنتیز

راه‌اندازی Rook Ceph بر روی کوبرنتیز
در این مقاله سعی می‌کنیم ساده‌ترین راه را برای استفاده از rook روی کوب...