هزار و یک داستانی که روایت نشده، یا همان ناداستان‌ها

هزار و یک داستانی که روایت نشده، یا همان ناداستان‌ها
کلمه اگر نبود چطور می‌شد بی‌اختیار و آرام در گوشش «دوسِت دارم» را هجی...