هم‌چنان از انتخابات مجلس یازدهم: متوسط آرای نامزدهای پیروز

آمار اولیه ام تقریباً تکمیل شد و نتایجی که در این فرسته آمده بود تغییری نکرد:  ۲۷۹ نماینده در مرحله اول انتخاب شدند و تنها انتخاب ۱۱ نماینده در ۱۱ حوزه انتخابیه به مرحله دوم کشیده شد.

افزون بر این متوسط نسبت آرای نامزد پیروز به آرای صحیح مأخوذه (به استثنای حوزه‌های انتخابیه زنجان و تهران که وزارت کشور به دلیلی که نمی‌دانم از اعلام آرای صحیح آن‌ها سرباز زده است) حدود ۳۹/۸۵٪ بوده است. تقریباً همان شگفت‌انگیزی که از ۱۶۲ حوزه انتخابیه به دست آمده بود.

۵۸منتخب کل کشور (به استثنای زنجان و تهران) بالاتر از ۵۰ درصد آرای صحیح مأخوذه و ۶ منتخب کل کشور (به استثنای زنجان و تهران) بالاتر از ۷۰ درصد آرای صحیح مأخوذه را کسب کرده اند.  ۶۶ منتخب کل کشور (به استثنای زنجان و تهران) بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آرای صحیح مأخوذه را کسب کرده اند.

وضعیت رقابت و تنوع نامزدها در تحلیل‌های نخستین چندان خرسندکننده نیست. تحلیل‌های بیشتر موکول به گردآوری کلیه فرم‌های ۷۸ حوزه‌های انتخابیه کشور است. حدود ۷۵ فرم را هنوز نیافته ام و جست‌وجو برای آن‌ها ادامه دارد. ای کاش مسئولین روابط عمومی فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به جای انتشار اخبار بی‌ربطی مثل پیام تبریک فرماندار به منتخب که به تصاویر فول‌اچ‌دی فرماندار و استاندار مزین شده، اندک اهتمامی به انتشار اطلاعیه‌های رسمی و قانونی می‌داشتند. و ای کاش می‌فهمیدم چرا ستاد انتخابات کشور پس از اعلام نتایج ۲۰۱ حوزه انتخابیه، ناگهان کرکره را پایین کشید و اطلاع‌رسانی را تعطیل کرد.